Política de privacitat

Condicions legals d'ús del lloc www.adean.es

 

1. Informació General

Adean - Asesoría Jurídica, SL, RMM Full núm MU 84.111 Foli 119 Tom 3034 Inscripció 2ª NIF B 30.883.607, amb domicili fiscal c / Plaça d'Espanya, 7, 30104, Cartagena, Múrcia. Espanya, telèfon: 968 52 75 11, email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., en compliment del que preveu la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa que és propietària en ple domini del present lloc web ADEAN.

 

2. Condicions generals d'ús i la seva acceptació

Les presents condicions generals regulen el règim de visita i utilització dels continguts que el lloc web ADEAN posa a disposició dels seus usuaris. Si prossegueix navegant per aquesta pàgina, o accedeix o utilitza qualsevol de les altres pàgines, informacions, continguts o notícies accessibles des de la mateixa o part d'ella, accepta voluntària i inequívocament, en la seva plenitud i sense exclusió total o parcial alguna, el contingut d' les presents condicions d'utilització. Si no està d'acord amb el contingut de les presents condicions generals d'utilització, haurà d'abstenir de navegar per la present pàgina web, abandonant-la en aquest mateix moment.

 

3. Objecte

A través de la present pàgina web, ADEAN pretén informar els usuaris de la mateixa sobre la nostra Empresa, les seves activitats i els nostres productes.

 

4. Condicions d'accés

La prestació del servei de lloc web per part de ADEAN té caràcter gratuït per als usuaris, i no exigeix la prèvia subscripció o registre.

 

5. Condicions d'utilització

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web, així com dels continguts i serveis d'aquest, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, les presents condicions generals d'ús, la moral, els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic. Específicament, l'usuari haurà d'abstenir-rotundament de:

* Fer un ús amb fins o connotacions il•lícites, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment; un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web o dels seus continguts; un ús prohibit a les presents condicions; així com qualsevol utilització que resulti lesiva per als legítims drets i interessos de tercers.

* Provocar danys en els sistemes físics o lògics de ADEAN, del seu lloc web, dels seus proveïdors o de tercers, o qualsevol pràctica que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir el normal funcionament dels documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic. Especialment, es prohibeix expressament introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys.

* Intentar accedir als recursos o àrees restringides de la pàgina web, sense complir els requisits d'accés, i utilitzar, reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accés del públic o manipular les dades de ADEAN, tercers proveïdors i altres usuaris, a través de qualsevol modalitat.

* En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

  1. De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació.
  2.  Indueixi, inciti, incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes, perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.
  3. Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
  4. Constitueixi qualsevol tipus de publicitat o anunci de tercers aliens a ADEAN.

 

6. Drets d'autor, propietat intelectual i industrial

Són de propietat de ADEAN tots els continguts que suposin: el seu disseny gràfic, els seus logotips, les imatges, els textos i altres elements continguts en la mateixa. Igualment, l'usuari reconeix i accepta que totes les marques, noms comercials o signes distintius, i tots els drets de propietat industrial i intel•lectual inherents als mateixos, sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en la pàgina, són propietat exclusiva de ADEAN i / o de tercers, que tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic. Sota cap supòsit, l'accés als continguts de la pàgina web suposa la renúncia, transmissió, cessió, llicència total o parcial d'aquests drets, ni confereix cap dret d'utilització, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública d'aquests continguts, sense la prèvia i expressa autorització de ADEAN o els seus titulars legals. Cap material dels que es presenten en la pàgina web de ADEAN podrà ser copiat, reproduït, publicat, carregat en equips informàtics, enviat per correu, transmès o distribuït de cap manera, especialment mitjançant publicació en altres pàgines web o en entorns de xarxa , diferent de la descàrrega en el seu ordinador personal per al seu exclusiu ús domèstic, respectant rigorosament tots els drets d'autor i avisos de propietat.

 

7. Protecció de dades facilotades per l'usuari

En compliment del nou Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD), les dades objecte de tractament que l'usuari faciliti a ADEAN tant a través de l'apartat ?? Sol•liciti'ns un pressupost ?? o "Consulta Online", no podran usar-se per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals les dades hagin estat recollides. ADEAN es compromet a tractar aquestes dades de manera confidencial i de conformitat amb el nou Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD). Qualsevol altre ús de les dades, diferent als esmentats, requerirà previ i exprés consentiment. L'usuari podrà en tot moment accedir a aquests fitxers, amb la finalitat de sol•licitar i obtenir la rectificació, cancel•lació, modificació o oposició de les seves dades personals, mitjançant l'enviament d'una carta al domicili social de ADEAN, anteriorment ressenyat.

8. Responsabilitat

ADEAN no garanteix l'absència de virus o elements similars en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic ia la seva pàgina web, que poguessin produir alteracions de programari i maquinari per a l'usuari. La utilització de la nostra pàgina web i dels seus continguts suposa l'acceptació per part de l'usuari dels anteriors riscos i, per això, aquest exclou ADEAN de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de l'eventual presència de virus o altres elements anàlegs. ADEAN intentarà amb tots els mitjans al seu abast garantir la seguretat de la informació facilitada pels usuaris. No obstant això, com és comunament conegut, la seguretat en l'entorn d'Internet no pot ser garantida en la seva totalitat, en cap moment.

 

9. Links

El nostre lloc web pot contenir enllaços a altres pàgines web, en què les pràctiques d'informació i condicions d'ús poden ser diferents de les nostres. Per això, els usuaris hauran de consultar les notificacions de privacitat de les altres pàgines a les que accedeixen, ja que ADEAN no coneix, controla, vigila o fa propis els continguts de les mateixes i, per tant, no es fa responsable de la informació subministrada o recollida per aquests tercers, excloent expressament qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de l'accés a les pàgines o continguts que enllacin directament des ADEAN. Per tant, ADEAN declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que s'inclogui fora d'aquest lloc web i no gestionada per ADEAN.

 

10. Ús de tecnologia cookie

ADEAN es reserva el dret d'utilització de les denominades cookies o arxius similars, en qualsevol tipus d'utilització del portal. No obstant això, les galetes utilitzades s'associen únicament amb usuaris anònims i els seus terminals, sense proporcionar referències que permetin deduir dades personals de l'usuari. Així mateix, en relació a tot això, ADEAN l'informa sobre el fet que la majoria dels navegadors a la xarxa, permeten als usuaris esborrar les cookies del disc dur del seu ordinador, bloquejar o rebre un missatge abans de gravar una.

 

11. Modificacions en el lloc web, en els serveis i en els continguts

ADEAN es reserva el dret a modificar unilateralment i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació i contingut del lloc web, els seus serveis i les condicions generals d'ús. Aquestes modificacions seran per millorar la pàgina, millorant simultàniament els serveis oferts a l'usuari. Per tot això, ADEAN li prega encaridament que procedeixi a la revisió i comprovació de les condicions generals d'ús, cadascuna de les vegades que accedeixi a la web, sent de la seva pròpia responsabilitat el fet de no fer-ho i suposant això que, tot i així, accepta tàcitament el contingut de les mateixes.

 

12. Terminació

Si bé, en principi, la durada d'aquest lloc web és indeterminada, ADEAN es reserva el dret a suspendre o donar per acabada la prestació d'alguns o tots dels seus serveis, sense que aquesta decisió hagi de ser comunicada amb antelació als usuaris del mateix.

 

13. Lley i jurisdicció aplicables

Les presents condicions generals d'ús es regeixen per les lleis espanyoles. Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de ADEAN es substanciarà davant la jurisdicció espanyola, sotmetent-se les parts als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia als seus furs si ho tinguessin i fossin diferents dels ressenyats.

 

14. Responsabilitats

El incompliment de les presents condicions generals d'ús, o la utilització de la pàgina web ADEAN en termes contraris als establerts, donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats derivades de tot això, mitjançant l'exercici de les accions judicials que ADEAN estimi pertinents en cada moment.