ADEAN és un dels més antics i acreditats despatxos espanyols, dedicats a l'assessorament jurídic de l'empresa en tots els seus àmbits d'activitat; prestant una especial atenció a l'empresa familiar.

Els nostres valors, en primer lloc, són familiars i vocacionals, basats en la confiança en els nostres professionals i en l'atenció personal, qualitat i lleialtat sempre dirigits a l'eficàcia a favor dels nostres clients.

Per això, compta amb diverses àrees d'especialització:

  • Jurídica i contenciosa
  • Economicofinanciera
  • Assegurances generals
  • De gestió laboral i comptable
  • Administrativa
  • Mediació i arbitratge

Amb més de 75 anys al servei de la petita i mitjana empresa de Barcelona, ADEAN està considerat com un dels millors despatxos de Barcelona.

Com despatx multidisciplinari de tradició conserva la vocació de prestar un assessorament integral basat en l'àmplia i contrastada experiència d'un equip de professionals, amb una destacada formació gestora, jurídica i empresarial. El nostre despatx ha aconseguit conformar una estructura que des d'uns departaments dirigits per veritables especialistes, cobreix tots els àmbits del dret empresarial (mercantil, fiscal, laboral, administratiu i jurídic), integrats, entre ells, formant un equip capaç de garantir als seus clients un excel•lent nivell de seguretat jurídica que els permet aconseguir una major eficàcia i rendibilitat en les seves respectives activitats econòmiques.