Alguns dels serveis que li ofereix ADEAN a vostè com a treballador


  • Assessorament i defensa en judici en qualsevol confliicto laboral amb l'empresa: acomiadaments, sancions, reclamacions de quantitat, mobilitat geogràfica i modificació de les condicions de treball, assetjament moral-mobbing, classificació de categoria professional, reclamació d'hores extres i vacances, etc. ...
  • Accidents de treball: indemnització per danys i perjudicis, responsabilitat penal i recàrrec de prestacions.
  • Tramitació i judicis de prestacions de Seguretat Social: incapacitat permanent per al treball, jubilació parcial i ordinària, viduïtat, orfandat, altres prestacions no contributives, baixa mèdica incapacitat temporal, etc ...
  • Reclamació de cotitzacions per falta d'alta a l'empresa.
  • Tramitació de permís de treball a estrangers.
  • Assessorament tècnic de nòmines, plusos i condicions del conveni col•lectiu.
  • Negociació i conciliació amb l'empresa.
  • Assessorament a Comitès d'Empresa.